říjnový Bulletin

Milí přátelé,

pro nikoho z nás není toto období lehké. Naše země obnovila nouzový stav. Senioři v našem Domově se bohužel opět nemohou setkávat se svými blízkými. Objetí jejich drahých dětí a vnoučat chybí. O to víc se s kolegy snažíme zpříjemnit seniorům čas a povzbudit je. V Bulletinu se dočtete, jak se nám to podařilo.
Děkuji vám všem, kteří náš Domov a další služby Arcidiecézní charity Praha podporujete. Vaše pomoc nám dává možnost udržet vysokou kvalitu služeb, v nichž se lidé cítí dobře.
Přeji vám do dalších dnů hodně zdraví, síly a Božího požehnání,


za tým Charity
Alena Hanková
ředitelka Domova pro seniory kardinála Berana

Bulletin ke stažení zde

Pojďte pomáhat

Opět rozjíždíme pomoc seniorům a lidem s omezenou mobilitou s nákupy a vyzvedáváním léků.
 

Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval, dejte mu prosím vědět.
 

Pokud máte chuť jakkoliv pomoct jako dobrovolník, vítáme to všemi deseti - vyplňte prosím tento formulář   https://forms.gle/2doECQ8awBDwq9Ko7

Díky moc všem. S vaší pomocí to zvládneme i tentokrát

skauti 

zářijový Bulletin

Milí přátelé,

přinášíme vám speciální, rozšířené vydání Bulletinu. Dočtete se mj., jak pandemie koronaviru ovlivňuje práci Charity u nás i v zahraničí. Informujeme o nové celonárodní sbírce na pomoc lidem v nouzi v Bělorusku, kde pomáháme již 17 let a kde se nyní mnoho lidí dostává do tíživé sociální situace. S velkým nadhledem a zkušeností hovoří o situaci v Subsaharské Africe emeritní velvyslanec v Konžské demokratické republice pan Jan Filipenský.
Děkuji za váš zájem o dění v Charitě. Děkuji, že pomáháte s námi!

BULLETIN ZDE

Letní Bulletin

Milí přátelé,

přinášíme vám nové vydání Bulletinu. Dočtete se mj. o pokračující pomoci lidem v Indii. Pandemie zasáhla nejen 1,5 milionu Indů, které nákaza postihla, ale stamiliony dalších, kteří ztratili kvůli karanténě příjem a zdroj každodenní obživy. Naše pomoc, byť se mohla dostat jen k několika tisícům lidí, přinesla hodně úlevy a povzbuzení. Děkuji všem dárcům, kteří přispěli do sbírky a díky nimž jsme mohli nakoupit rýži, luštěniny, olej a další základní potraviny pro nejchudší rodiny. V dubnu jsme rozdali první balíčky a v pomoci pokračujeme. Děkuji, že pomáháte s námi!

za tým Charity
Jarmila Lomozová

   

"Obchůdek"

Zdravíme, od pondělí 1.6.2020 je "obchůdek" v plném provozu. Těšíme se na Vaši návštěvu .

Otevřeno máme od pondělí do pátku a to od 9,30 do 16,30 hod.

květnový Zpravodaj

Zde si přečtěte květnový Zpravodaj Pražské Arcidicéze

Jaro 2020: jaro, na které nikdo z nás nezapomene

 

Farní charita Nymburk

Je začátek března, jaro před rozpukem, a my, na hranici svých sil při dokončování přestavby nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova, s úpěnlivou nadějí vyhlížíme první krásné slunečné dny.

Vše je náhle jinak. Koronavirus začíná psát příběh o nejistotě, obavách, ba o strachu, ale také o laskavosti, obětavosti a o dosud netušené lidské sounáležitosti.

Již během počátečního spurtu, který provázel - mnohdy pošetilou - snahu o průběžnou adaptaci na explozivní vývoj situace, vyvstala nová potřeba: umožnit klientům naší služby Charicar, osamělým seniorům a osobám s omezenou mobilitou, zůstat po dobu stavu ohrožení v bezpečí domova. Od počátku se bylo zřejmé, že takového servisu bude zapotřebí nejen klientům stávajícím, ale všem starším lidem i dalším ohroženým skupinám obyvatel našeho města a přilehlého okolí.

Proto jsme se v pátek 13. 3. obrátili na skauty s prosbou o dobrovolnickou spolupráci: donáška nákupů, léků a zajišťování dalších potřeb. Jejich ochota, ale zejména efektivita v nastavování procesu, byla bezpříkladná: v řádu hodin jsme měli k dispozici první dobrovolníky a systém na sdílení informací. Hned (ještě před vydáním nařízení vlády, která starostům zabezpečení seniorů aj. ohrožených občanů později uložila) se přidalo i město Nymburk s operativní pomocí finanční, materiální i informační.

Myšlenka obživla.

Víkend v trysku: papíry, papíry a organizace, dobrovolnické smlouvy, BOZP školení, ochranné pomůcky („koronovační klenoty“) a zálohy na nákupy. Medializace, propagace. V rámci naší služby Charicar (přeprava osob nad 65 let a držitelů ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk) rychle ještě obvoláváme všechny klienty, informujeme je o přerušení služby automobilové přepravy osob a zároveň jim nabízíme službu nově zřízenou.

V úterý 17. 3. první telefonáty na naši linku! Honem roušky, rukavice, dezinfekce - a naši milí dobrovolníci vyrážejí do terénu pomáhat. Telefony zvoní od rána do večera; kromě objednávek je to první týdny hlavně o uklidňování a psychické podpoře. Díky dostatečnému množství dobrovolníků, jejichž počet vzrostl do současnosti na 45, se zpravidla daří obsluhovat konkrétního klienta jednou a touž osobou, což výrazně přispívá ke snížení úzkosti beztak již dost vystrašených lidí.

Nízkoprahové denní centrum a půjčovna kompenzačních pomůcek zůstávají samozřejmě nadále v provozu. Kromě ochranných pomůcek, sociální a morální podpory klientům zajišťujeme také hmotnou a potravinovou pomoc rodinám i jednotlivcům v hmotné nouzi a lidem bez domova, což se vzhledem k nestandardní situaci (jarní potravinová sbírka byla zrušena, další projekty na zajištění potravin jsou v prodlení) neobejde bez notné dávky vynalézavosti a bez podpory dárců (Pán Bůh zaplať těm dosavadním i budoucím).

Naše spolupráce se skauty ze středisek Cefeus, Krahujec a Modrá flotila, Městem Nymburk a projektem Nymburáci Nymburákům šijí roušky se rozjela naplno a díky ní se potvrzuje stará pravda, že spojené úsilí se nesčítá, ale násobí; ba mnohdy i umocňuje. Je dojemné zjistit, kolik dobrých a schopných lidí se bez váhání nabídne do služby, když je to potřeba, a ve službě vytrvá. Vážíme si toho ohromného daru moci denně vnímat přítomnost tolika otevřených srdcí a pomocných rukou. Deo gratias!

93845552_684996858925876_3264748716367544320_nořez

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Tisková zpráva

Charita představuje výsledky analýzy dopadů vládních opatření a vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

 

Report z prvního týdne:

???? ̊ 11 seniorů a lidí s omezenou mobilitou jsme spárovali s našimi dobrovolníky pro pravidelné zajišťování nákupů apod. + dalším 16 jsme dodali roušky. Dalším lidem zajišťujeme pomoc přímo na charitě.

Možná vám to nepřijde moc, ale práce je kolem toho jako na kostele. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet do budoucna.

???? Máme celkem̊ 40 dobrovolníků, takže na výzvy dalších týdnů jsme připraveni. Mimochodem všichni musí projít našim povinným školením. Velký dík všem ????

???? Budeme moc rádi, když nám pomůžete šířit info o naší lince mezi vaše sousedy, známé apod. Letáky a plakáty s naší infolinkou najdete také v ordinacích, obchodech a lékárnách.

Díky všem, kteří pomáháte. Společně to zvládneme ????

 

 

 

pomoc

Pomoc seniorům a lidem s omezenou mobilitou

Jste v seniorním věku, žijete osamoceně nebo máte průkaz TP, ZTP nebo ZTP-P? Nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci s NÁKUPY nebo VYZVEDNUTÍM LÉKŮ?

Nebo vy ostatní – znáte někoho, kdo by s tímto potřeboval pomoci?

Obraťte se na naši linku (pondělí-pátek 9-12h):
735 708 884 nebo 732 186 883
a my k vám nebo dotyčnému člověku vyšleme dobrovolníka, který rád pomůže s nákupy nebo léky.

---------------
Chcete se stát dobrovolníkem? Vyplňte prosím tento formulář https://forms.gle/LcQgbDiLwXN2qKUp6 a vyčkejte, dokud vás nebudeme kontaktovat.

Děkujeme 
----------------

Službu zajišťuje Farní charita NymburkCefeus - skautské středisko NymburkKrahujci - skauti z Nymburka a 2 přístav vodních skautů Modrá Flotila Nymburk za podpory Město Nymburk

pomoc