listopadový Bulletin

Vychází listopadový Bulletin. Dozvíte se v něm:.
 - Přibývá lidí bez domova
 - Jak pomoci sociálně potřebným potravinovou pomocí
 - Jak studují „adoptované“ děti během karantény

ČTĚTE ZDE

Fungování Charity v této době

Zdravíme,
služby Farní charity na adrese Nymburk, Tyršova 696 fungují z humanitárních důvodů, se zvláštním zřetelem na dodržování bezpečnostních pravidel a to ve všední dny od 9,30 hod. do 16,30 hod.

říjnový Bulletin

Milí přátelé,

pro nikoho z nás není toto období lehké. Naše země obnovila nouzový stav. Senioři v našem Domově se bohužel opět nemohou setkávat se svými blízkými. Objetí jejich drahých dětí a vnoučat chybí. O to víc se s kolegy snažíme zpříjemnit seniorům čas a povzbudit je. V Bulletinu se dočtete, jak se nám to podařilo.
Děkuji vám všem, kteří náš Domov a další služby Arcidiecézní charity Praha podporujete. Vaše pomoc nám dává možnost udržet vysokou kvalitu služeb, v nichž se lidé cítí dobře.
Přeji vám do dalších dnů hodně zdraví, síly a Božího požehnání,


za tým Charity
Alena Hanková
ředitelka Domova pro seniory kardinála Berana

Bulletin ke stažení zde

Pojďte pomáhat

Opět rozjíždíme pomoc seniorům a lidem s omezenou mobilitou s nákupy a vyzvedáváním léků.
 

Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval, dejte mu prosím vědět.
 

Pokud máte chuť jakkoliv pomoct jako dobrovolník, vítáme to všemi deseti - vyplňte prosím tento formulář   https://forms.gle/2doECQ8awBDwq9Ko7

Díky moc všem. S vaší pomocí to zvládneme i tentokrát

skauti 

zářijový Bulletin

Milí přátelé,

přinášíme vám speciální, rozšířené vydání Bulletinu. Dočtete se mj., jak pandemie koronaviru ovlivňuje práci Charity u nás i v zahraničí. Informujeme o nové celonárodní sbírce na pomoc lidem v nouzi v Bělorusku, kde pomáháme již 17 let a kde se nyní mnoho lidí dostává do tíživé sociální situace. S velkým nadhledem a zkušeností hovoří o situaci v Subsaharské Africe emeritní velvyslanec v Konžské demokratické republice pan Jan Filipenský.
Děkuji za váš zájem o dění v Charitě. Děkuji, že pomáháte s námi!

BULLETIN ZDE

Letní Bulletin

Milí přátelé,

přinášíme vám nové vydání Bulletinu. Dočtete se mj. o pokračující pomoci lidem v Indii. Pandemie zasáhla nejen 1,5 milionu Indů, které nákaza postihla, ale stamiliony dalších, kteří ztratili kvůli karanténě příjem a zdroj každodenní obživy. Naše pomoc, byť se mohla dostat jen k několika tisícům lidí, přinesla hodně úlevy a povzbuzení. Děkuji všem dárcům, kteří přispěli do sbírky a díky nimž jsme mohli nakoupit rýži, luštěniny, olej a další základní potraviny pro nejchudší rodiny. V dubnu jsme rozdali první balíčky a v pomoci pokračujeme. Děkuji, že pomáháte s námi!

za tým Charity
Jarmila Lomozová

   

"Obchůdek"

Zdravíme, od pondělí 1.6.2020 je "obchůdek" v plném provozu. Těšíme se na Vaši návštěvu .

Otevřeno máme od pondělí do pátku a to od 9,30 do 16,30 hod.

květnový Zpravodaj

Zde si přečtěte květnový Zpravodaj Pražské Arcidicéze

Jaro 2020: jaro, na které nikdo z nás nezapomene

 

Farní charita Nymburk

Je začátek března, jaro před rozpukem, a my, na hranici svých sil při dokončování přestavby nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova, s úpěnlivou nadějí vyhlížíme první krásné slunečné dny.

Vše je náhle jinak. Koronavirus začíná psát příběh o nejistotě, obavách, ba o strachu, ale také o laskavosti, obětavosti a o dosud netušené lidské sounáležitosti.

Již během počátečního spurtu, který provázel - mnohdy pošetilou - snahu o průběžnou adaptaci na explozivní vývoj situace, vyvstala nová potřeba: umožnit klientům naší služby Charicar, osamělým seniorům a osobám s omezenou mobilitou, zůstat po dobu stavu ohrožení v bezpečí domova. Od počátku se bylo zřejmé, že takového servisu bude zapotřebí nejen klientům stávajícím, ale všem starším lidem i dalším ohroženým skupinám obyvatel našeho města a přilehlého okolí.

Proto jsme se v pátek 13. 3. obrátili na skauty s prosbou o dobrovolnickou spolupráci: donáška nákupů, léků a zajišťování dalších potřeb. Jejich ochota, ale zejména efektivita v nastavování procesu, byla bezpříkladná: v řádu hodin jsme měli k dispozici první dobrovolníky a systém na sdílení informací. Hned (ještě před vydáním nařízení vlády, která starostům zabezpečení seniorů aj. ohrožených občanů později uložila) se přidalo i město Nymburk s operativní pomocí finanční, materiální i informační.

Myšlenka obživla.

Víkend v trysku: papíry, papíry a organizace, dobrovolnické smlouvy, BOZP školení, ochranné pomůcky („koronovační klenoty“) a zálohy na nákupy. Medializace, propagace. V rámci naší služby Charicar (přeprava osob nad 65 let a držitelů ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk) rychle ještě obvoláváme všechny klienty, informujeme je o přerušení služby automobilové přepravy osob a zároveň jim nabízíme službu nově zřízenou.

V úterý 17. 3. první telefonáty na naši linku! Honem roušky, rukavice, dezinfekce - a naši milí dobrovolníci vyrážejí do terénu pomáhat. Telefony zvoní od rána do večera; kromě objednávek je to první týdny hlavně o uklidňování a psychické podpoře. Díky dostatečnému množství dobrovolníků, jejichž počet vzrostl do současnosti na 45, se zpravidla daří obsluhovat konkrétního klienta jednou a touž osobou, což výrazně přispívá ke snížení úzkosti beztak již dost vystrašených lidí.

Nízkoprahové denní centrum a půjčovna kompenzačních pomůcek zůstávají samozřejmě nadále v provozu. Kromě ochranných pomůcek, sociální a morální podpory klientům zajišťujeme také hmotnou a potravinovou pomoc rodinám i jednotlivcům v hmotné nouzi a lidem bez domova, což se vzhledem k nestandardní situaci (jarní potravinová sbírka byla zrušena, další projekty na zajištění potravin jsou v prodlení) neobejde bez notné dávky vynalézavosti a bez podpory dárců (Pán Bůh zaplať těm dosavadním i budoucím).

Naše spolupráce se skauty ze středisek Cefeus, Krahujec a Modrá flotila, Městem Nymburk a projektem Nymburáci Nymburákům šijí roušky se rozjela naplno a díky ní se potvrzuje stará pravda, že spojené úsilí se nesčítá, ale násobí; ba mnohdy i umocňuje. Je dojemné zjistit, kolik dobrých a schopných lidí se bez váhání nabídne do služby, když je to potřeba, a ve službě vytrvá. Vážíme si toho ohromného daru moci denně vnímat přítomnost tolika otevřených srdcí a pomocných rukou. Deo gratias!

93845552_684996858925876_3264748716367544320_nořez

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Tisková zpráva

Charita představuje výsledky analýzy dopadů vládních opatření a vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!