zářijový Bulletin

červnový Bulletin

Bulletin Arcidiecézní charity Praha - červen 2019


Milí přátelé,

vyšel nový Bulletin. Dozvíte se jak o lidech, kteří s námi pomáhají potřebným, tak o těch, kterým tato pomoc změnila život k lepšímu.

Patří mezi ně sirotek Nathan ze Zambie, který sní o povolání lékaře a díky programu Adopce na dálku® má reálnou šanci svůj sen naplnit. Patří mezi ně pan Peter z Ugandy, kterému pomohla hospitalizace v naší nemocnici v Ugandě. Patří mezi ně i maminky s dětmi v azylovém domě a mnoho dalších, kteří se ocitají v tísni.

Děkujeme za vaši podporu, díky níž můžeme těmto lidem pomoci!

Přeji vám krásné léto,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

BULLETIN zde

květnový Bulletin

Milí přátelé,

další měsíc uplynul jako voda a vy máme opět možnost prolistovat charitní časopis, který vypráví příběhy o pomoci potřebným lidem a o snaze těch, kterým nouze druhých není lhostejná. Bulletin jsme doručili právě Vám a to svědčí o tom, že do této skupiny nezištně pomáhajících patříte. Děkuji Vám!

V květnovém Bulletinu se dočtete o úspěchu studenty Shubhalaxmi z programu Adopce na dálku®, o tom, co prozradily dopisy od „našich“ běloruských dětí, nebo o tom, jak i malá, přesně mířená pomoc dokáže být velkým povzbuzením – jako pro školáka Jamese.

Přeji vám všechno dobré,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

květnový Bulletin ke stažení zde

dubnový Bulletin

Milí přátelé,

děkujeme vám za podporu, kterou jste prostřednictvím Charity poskytli chudým a potřebným lidem nejen během postního období. V novém Bulletinu vám přinášíme zprávy o tom, jak vaše pomoc mění životy lidí v naší arcidiecézi i v zahraničí.

Obracíme se na vás s prosbou o podporu Domova pro seniory a nemocné v běloruském Kryčevě. Chceme seniorům v tomto domově dlouhodobě pomáhat, protože žijí v neuvěřitelně nuzných podmínkách. Více se dozvíte hned na první straně Bulletinu.

Přejeme vám požehnané velikonoce naplněné radostí z Kristova vzkříšení.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Bulletin ke stažení

březnový Bulletin

Milí přátelé,

z Indie, Ugandy, Zambie i Běloruska dostáváme dopisy s poděkováním za to, jak naše pomoc změnila životy mnoha mladým lidem. Díky vzdělání našli práci a mohou se postarat o sebe a své rodiny. Obzvlášť nás potěšilo svědectví dárců, kteří se vydali do Indie a napsali nám, co na místě viděli a prožili. Na stránkách Bulletinu se o tom můžete dočíst i vy.

„Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými,“ řekl papež František. Děkujeme, že s námi pomáháte, a přejeme vám, ať vám dobré skutky přináší co nejvíc radosti.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

březnový Bulletin ke stažení zde

Opět otevřeno!

Dobrý den přejeme.

Od pondělí 28. 1. 2019 máme opět otevřeno.
V provozu je charitní obchůdek, nízkoprahové denní centrum, půjčovna kompenzačních pomůcek a služba ChariCar.

Děkujeme Vám za pochopení.

Lednový Bulletin

Milí přátelé,

v prvním letošním vydání našeho Bulletinu si můžete přečíst rozhovor s P. Zbigniewem Czendlikem nebo s mediky, kteří vyjeli do Ugandy pomáhat v České nemocnici. Přinášíme reportáž novinářky, která strávila noc v naší noclehárně pro lidi bez přístřeší. Pokud jste nemohli přijít na předvánoční setkání se sestrou Marií Goretti z Indie a otcem arcibiskupem Cyprianem Lwangou z ugandské Kampaly, přinášíme ohlédnutí za jejich návštěvou. Nechybí příběhy těch, kterým jsme mohli díky vám pomoci k lepší budoucnosti.

Děkujeme vám a přejeme hodně Božího požehnání v novém roce,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Lednový Bulletin

Prosincový Bulletin

Bulletin Arcidiecézní charity Praha - prosinec 2018


Milí přátelé,

s poděkováním za vaši podporu během celého letošního roku a s přáním klidných a požehnaných vánočních svátků vám posíláme prosincový Bulletin Arcidiecézní charity Praha. Poslední vydání v tomto roce představí některé aktivity Charity na podporu potřebných lidí během adventu a Vánoc a dočtete se také, jak se můžete do této pomoci zapojit.

S přáním požehnaného a klidného adventu,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

 

samotný Bulletin ke stažení

Bulletin Listopad

Bulletin Arcidiecézní charity Praha - listopad 2018

Milí přátelé,

posíláme vám nové vydání našeho Bulletinu. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem posluchačům benefičního koncertu, dárcům Národní potravinové sbírky a všem vám, kteří naši práci dlouhodobě podporujete. Moc si vaší podpory a důvěry vážíme.

Srdečně vás zveme na předvánoční setkání s našimi dárci. Proběhne ve čtvrtek 13. prosince od 17.30 v pražském hotelu Diplomat a zúčastní se ho sestra Maria Goretti z Indie. Přijďte s námi v adventní době prožít inspirativní a klidné odpoledne.

S přáním všeho dobrého,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Bulletin ke stažení

Bulletin říjen 2018

Milí přátelé,

již za dva týdny, 31. října, se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1 uskuteční náš 27. benefiční koncert. Můžete spojit krásný kulturní zážitek, o který se postará Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, s podporou dobré věci. 100 % z ceny vstupného je darem na veřejnou sbírku pro Českou nemocnici v Ugandě. Vstupenky je možné zakoupit v prodejní síti Ticketportal nebo on-line na webových stránkách: https://praha.charita.cz/akce/27-beneficni-koncert-arcidiecezni-charity-praha/

Těšíme se na setkání s vámi,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

BULLETIN 10/2018 ke stažení