říjnový Bulletin

Milí přátelé,

děkujeme vám za povodňovou pomoc pro Indii! Darovali jste bezmála čtvrt milionu korun. Díky tomu můžeme stovce rodin v Honavaru darovat potraviny a vybavení do domácnosti. V Shimoze přispějeme na nový domek rodině „adoptovaného“ Davida a vdově se třemi dětmi. Více se dočtete v Bulletinu.

Dalším rodinám postiženým povodní můžete pomoci zasláním daru na účet 749011/0100, variabilní symbol 20050 (krizový humanitární fond). Děkujeme vám!

Za dva týdny se uskuteční 28. benefiční koncert ve Smetanově síni Obecního domu. Mile nás překvapilo, že bylo již během září vyprodáno. Omlouváme se všem, kteří měli zájem na koncert přijít, ale nedostaly se na ně vstupenky. Napište nám na koncert@praha.charita.cz, pokud byste měli zájem o vstupenky na stání v prostoru za hlavním balkónem.

S poděkováním a přáním všeho dobrého,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Potravinová sbírka

Farní charita Nymburk se zúčastní podzimní Národní potravinové sbírky v nymburském Albertu dne 23.11.2019. Darovat lze zakoupené nebo i přinesené trvanlivé potraviny a drogistické zboží. Sbírka poputuje přímo na Farní charitu Nymburk, která ji použije na pomoc lidem v nouzi.

sbirka potravin

zářijový Bulletin

červnový Bulletin

Bulletin Arcidiecézní charity Praha - červen 2019


Milí přátelé,

vyšel nový Bulletin. Dozvíte se jak o lidech, kteří s námi pomáhají potřebným, tak o těch, kterým tato pomoc změnila život k lepšímu.

Patří mezi ně sirotek Nathan ze Zambie, který sní o povolání lékaře a díky programu Adopce na dálku® má reálnou šanci svůj sen naplnit. Patří mezi ně pan Peter z Ugandy, kterému pomohla hospitalizace v naší nemocnici v Ugandě. Patří mezi ně i maminky s dětmi v azylovém domě a mnoho dalších, kteří se ocitají v tísni.

Děkujeme za vaši podporu, díky níž můžeme těmto lidem pomoci!

Přeji vám krásné léto,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

BULLETIN zde

květnový Bulletin

Milí přátelé,

další měsíc uplynul jako voda a vy máme opět možnost prolistovat charitní časopis, který vypráví příběhy o pomoci potřebným lidem a o snaze těch, kterým nouze druhých není lhostejná. Bulletin jsme doručili právě Vám a to svědčí o tom, že do této skupiny nezištně pomáhajících patříte. Děkuji Vám!

V květnovém Bulletinu se dočtete o úspěchu studenty Shubhalaxmi z programu Adopce na dálku®, o tom, co prozradily dopisy od „našich“ běloruských dětí, nebo o tom, jak i malá, přesně mířená pomoc dokáže být velkým povzbuzením – jako pro školáka Jamese.

Přeji vám všechno dobré,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

květnový Bulletin ke stažení zde

dubnový Bulletin

Milí přátelé,

děkujeme vám za podporu, kterou jste prostřednictvím Charity poskytli chudým a potřebným lidem nejen během postního období. V novém Bulletinu vám přinášíme zprávy o tom, jak vaše pomoc mění životy lidí v naší arcidiecézi i v zahraničí.

Obracíme se na vás s prosbou o podporu Domova pro seniory a nemocné v běloruském Kryčevě. Chceme seniorům v tomto domově dlouhodobě pomáhat, protože žijí v neuvěřitelně nuzných podmínkách. Více se dozvíte hned na první straně Bulletinu.

Přejeme vám požehnané velikonoce naplněné radostí z Kristova vzkříšení.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Bulletin ke stažení

březnový Bulletin

Milí přátelé,

z Indie, Ugandy, Zambie i Běloruska dostáváme dopisy s poděkováním za to, jak naše pomoc změnila životy mnoha mladým lidem. Díky vzdělání našli práci a mohou se postarat o sebe a své rodiny. Obzvlášť nás potěšilo svědectví dárců, kteří se vydali do Indie a napsali nám, co na místě viděli a prožili. Na stránkách Bulletinu se o tom můžete dočíst i vy.

„Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými,“ řekl papež František. Děkujeme, že s námi pomáháte, a přejeme vám, ať vám dobré skutky přináší co nejvíc radosti.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

březnový Bulletin ke stažení zde

Opět otevřeno!

Dobrý den přejeme.

Od pondělí 28. 1. 2019 máme opět otevřeno.
V provozu je charitní obchůdek, nízkoprahové denní centrum, půjčovna kompenzačních pomůcek a služba ChariCar.

Děkujeme Vám za pochopení.

Lednový Bulletin

Milí přátelé,

v prvním letošním vydání našeho Bulletinu si můžete přečíst rozhovor s P. Zbigniewem Czendlikem nebo s mediky, kteří vyjeli do Ugandy pomáhat v České nemocnici. Přinášíme reportáž novinářky, která strávila noc v naší noclehárně pro lidi bez přístřeší. Pokud jste nemohli přijít na předvánoční setkání se sestrou Marií Goretti z Indie a otcem arcibiskupem Cyprianem Lwangou z ugandské Kampaly, přinášíme ohlédnutí za jejich návštěvou. Nechybí příběhy těch, kterým jsme mohli díky vám pomoci k lepší budoucnosti.

Děkujeme vám a přejeme hodně Božího požehnání v novém roce,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Lednový Bulletin

Prosincový Bulletin

Bulletin Arcidiecézní charity Praha - prosinec 2018


Milí přátelé,

s poděkováním za vaši podporu během celého letošního roku a s přáním klidných a požehnaných vánočních svátků vám posíláme prosincový Bulletin Arcidiecézní charity Praha. Poslední vydání v tomto roce představí některé aktivity Charity na podporu potřebných lidí během adventu a Vánoc a dočtete se také, jak se můžete do této pomoci zapojit.

S přáním požehnaného a klidného adventu,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

 

samotný Bulletin ke stažení