Podej mi ruku

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
Dobrovolníkem se tedy může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.
Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího. Vhodné zázemí nabízí dobrovolníkům především různě zaměřené neziskové organizace, Farní charita Nymburk  není výjimkou.
Dobrovolník, kterého hledáme, nevykonává práci určenou profesionálním zaměstnancům, ale zapojuje se jiným způsobem.
Dobrovolnictví:

  • přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje
  • poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti
  • je zdrojem nových zkušeností a dovedností
  • je obohacením v mezilidských vztazích
  • je to projev občanské zralosti
  • dobrovolnictví je neformální a spontánní
  • přináší nová přátelství a kontakty
  • ovlivňuje vzájemnou solidaritu
  • zapojuje se do organizované pomoci při nenadálých humanitárních katastrofách

Komu můžeme pomáhat svou přítomností?

Seniorům v pobytových zařízeních, dlouhodobě hospitalizovaným, osamělým seniorům v domácím prostředí, handicapovaným občanům...

Jakým způsobem lze pomáhat?

Pouhou společností a zpestřením volného času klienta, předčítáním, povídáním, doprovodem k lékaři nebo po nákupech, návštěvou kulturních zařízení....

 

Pokud se chcete stát dobrovolníkem, kontaktujte nás na tel. 733 741 078 nebo na e-mailové adrese dobrovolnici-charita@seznam.cz
 
Koordinátorem dobrovolníků je Mgr. Radka Sobolová