• Materiální pomocí: pro potřeby půjčovny kompenzačních pomůcek přijímá FCH Nymburk materiální dary v podobě kompenzačních pomůcek a rehabilitačních pomůcek (mechanické vozíky, chodítka, nástavce na toaletu, antidekubitní matrace). Dále potravinové a věcné dary.
  • Dobrovolnická služba
  • Bezplatným poskytnutím profesionálních služeb: oceníme služby z oblasti tisku, právního poradenství a služby supervizora.

Při naplňování svého poslání potřebuje Farní charita Nymburk pomoc i prostřednictvím vašich modliteb.