Sociální šatník (charitní obchůdek)

Tyršova 696, Nymburk, 288 02 Vedoucí zařízení: Charitní Obchůdek - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Charitní Obchůdek - vedoucí zařízení Opravna Oděvů - pracovník sociálních služeb