Opravna Oděvů

  • Tel.: 735 708 880
  • pracovník sociálních služeb

Organizace:


Seznam zařízení:

Sociální šatník (charitní obchůdek) - pracovník sociálních služeb