Farní charita Nymburk  je správcem dvou objektů v Tyršově ulici.

Po jednání na komunitním plánování Obecního úřadu v Nymburce vyplynuly záměry na jejich využití.

 Tyto projekty jsou uvedeny v život a slouží všem lidem v Nymburce a okolí:

 

- Sociální šatník- charitní "obchůdek"

- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší

- ChariCar - přeprava seniorů a osob se sníženou mobilitou

- Půjčovna kompenzačních pomůcek

  

Pro pomoc, nebo s dalšími podněty se s chutí obracejte na tel: 731 646 973

 

                                              Hana Nehybová
                       statutární zástupce Farní charity Nymburk