VÍME AKTUÁLNĚ!

květnový Bulletin

Milí přátelé,

další měsíc uplynul jako voda a vy máme opět možnost prolistovat charitní časopis, který vypráví příběhy o pomoci potřebným lidem a o snaze těch, kterým nouze druhých není lhostejná. Bulletin jsme doručili právě Vám a to svědčí o tom, že do této skupiny nezištně pomáhajících patříte. Děkuji Vám!

V květnovém Bulletinu se dočtete o úspěchu studenty Shubhalaxmi z programu Adopce na dálku®, o tom, co prozradily dopisy od „našich“ běloruských dětí, nebo o tom, jak i malá, přesně mířená pomoc dokáže být velkým povzbuzením – jako pro školáka Jamese.

Přeji vám všechno dobré,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

květnový Bulletin ke stažení zde

dubnový Bulletin

Milí přátelé,

děkujeme vám za podporu, kterou jste prostřednictvím Charity poskytli chudým a potřebným lidem nejen během postního období. V novém Bulletinu vám přinášíme zprávy o tom, jak vaše pomoc mění životy lidí v naší arcidiecézi i v zahraničí.

Obracíme se na vás s prosbou o podporu Domova pro seniory a nemocné v běloruském Kryčevě. Chceme seniorům v tomto domově dlouhodobě pomáhat, protože žijí v neuvěřitelně nuzných podmínkách. Více se dozvíte hned na první straně Bulletinu.

Přejeme vám požehnané velikonoce naplněné radostí z Kristova vzkříšení.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Bulletin ke stažení

březnový Bulletin

Milí přátelé,

z Indie, Ugandy, Zambie i Běloruska dostáváme dopisy s poděkováním za to, jak naše pomoc změnila životy mnoha mladým lidem. Díky vzdělání našli práci a mohou se postarat o sebe a své rodiny. Obzvlášť nás potěšilo svědectví dárců, kteří se vydali do Indie a napsali nám, co na místě viděli a prožili. Na stránkách Bulletinu se o tom můžete dočíst i vy.

„Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými,“ řekl papež František. Děkujeme, že s námi pomáháte, a přejeme vám, ať vám dobré skutky přináší co nejvíc radosti.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

březnový Bulletin ke stažení zde

Opět otevřeno!

Dobrý den přejeme.

Od pondělí 28. 1. 2019 máme opět otevřeno.
V provozu je charitní obchůdek, nízkoprahové denní centrum, půjčovna kompenzačních pomůcek a služba ChariCar.

Děkujeme Vám za pochopení.

Lednový Bulletin

Milí přátelé,

v prvním letošním vydání našeho Bulletinu si můžete přečíst rozhovor s P. Zbigniewem Czendlikem nebo s mediky, kteří vyjeli do Ugandy pomáhat v České nemocnici. Přinášíme reportáž novinářky, která strávila noc v naší noclehárně pro lidi bez přístřeší. Pokud jste nemohli přijít na předvánoční setkání se sestrou Marií Goretti z Indie a otcem arcibiskupem Cyprianem Lwangou z ugandské Kampaly, přinášíme ohlédnutí za jejich návštěvou. Nechybí příběhy těch, kterým jsme mohli díky vám pomoci k lepší budoucnosti.

Děkujeme vám a přejeme hodně Božího požehnání v novém roce,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Lednový Bulletin

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019

Milí kněží, rodiče, děti, pracovníci charit, katecheté, učitelé,
Tříkrálová sbírka, která je příležitostí k solidaritě s potřebnými, se stala již tradicí. Její konání ale vyžaduje angažovanost mnoha lidí dobré vůle, bez které by se konat nemohla. Rádi bychom vám, kteří jste nabídli svůj čas pro její konání, vyjádřili vděčnost.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Respondeo pomohlo další rodině. A stačilo přitom docela málo.

Další dobrý příběh z Respondea vypráví paní Jitka (36) z Nymburska. Ukazuje, jak se neúplná rodina s třemi školními dětmi a malým příjmem, může kumulací problémů dostat do stavu beznaděje, a jak může pomoci dobře nastavená služba.

 

 

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Tento den je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a připomenutí jejího přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Světový den sociální práce byl vyhlášen Organizací spojených národů před třiceti lety a koná se vždy třetí úterý v březnu. Letos ho slavíme 15. března. Charita ČR připravila se svými zaměstnanci a pro své zaměstnance krátké video s anketou. 

 

Nespravedlivý systém financování sociálních služeb poškozuje celou naši společnost

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Ačkoli se stále více našich spoluobčanů dostává z důvodu stáří, nemoci či kvůli ztrátě zaměstnání, dluhům a rozvodu manželství do tíživé životní situace, nejsou neziskové organizace, které jim z osobních trablů pomáhají, sami řádně zabezpečeny a jejich zaměstnanci žijí často v napětí a nejistotě. Na tento rozpor, zapříčiněný současným dotačním systémem, upozornil 3. března ředitel Charity ČR Lukáš Curylo při setkání s premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou.

Obchůdek

Dobrovolnické centrum

Nízkoprahové centrum