VÍME AKTUÁLNĚ!

Noc Literatury

ve středu 21.9.2022

noc literatury 22 2verze

zářijový Bulletin

Milí přátelé,

současná doba nás naplňuje obavami z budoucnosti. Čeká nás možná jedno z nejtěžších období, jaké novodobá Charita zažila. Povzbuzení nacházím mimo jiné u moudrých svatých mužů a žen žijících dávno před námi. Ve 3. století hovoří sv. Cyprián v severní Africe o lásce k chudým a trpícím, která je zdrojem velikého pokoje a naděje, protože to, co uděláme pro chudé, sám Ježíš přijímá, jako bychom to udělali pro něho samého. Pár desetiletí poté přichází sv. Jan Zlatoústý a ujišťuje nás: „To, co uděláš pro bratra, který má hlad, je bez domova a bez oděvu, ani ďábel ti nebude moci vzít, protože to bude uloženo na bezpečném místě“. Svatí mají velkou zkušenost v lásce k bližním, kteří jsou v nouzi. Kráčíme v jejich šlépějích a zveme vás, abyste se k této pouti připojili. 

BULLETIN ZDE

Milostivé léto II

Bližsí informace naleznete zde www.praha.charita.cz/milostive-leto

0001 0002 053020_Charita_ML2_LetakA5_NAHLED_pages-to-jpg-0001

Výroční zpráva za rok 2021

100 let Charity Česká republika

Charita Česká republika pomáhá již celé jedno století. Potřebné provázíme na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří. Hnacím motorem je pro nás bezpodmínečná láska k lidem, která je zároveň naší největší přidanou hodnotou. Neúnavně překonáváme překážky a hledáme nové způsoby, jak pomáhat. Nikdy se nevzdáváme a vše děláme z lásky k lidem.

https://www.charita.cz/100-let-charity/

052692_Charita_Web_Paralax_1920x1000

Prohlášení Rady ředitelů Charity Česká republika ke krizi na Ukrajině

Prohlášení Rady ředitelů Charity Česká republika ke krizi na Ukrajině

Charita Česká republika je proti válkám a násilí, které přinášejí strádání a utrpení nevinným lidem. Konflikt na východě Ukrajiny stál od roku 2014 do dnešních dnů na čtrnáct tisíc zbytečně zmařených lidských životů a zasáhl negativně do života milionů lidí. Odsuzujeme akt agrese Ruska proti Ukrajině a jejímu obyvatelstvu a vyzýváme všechny politiky, aby se zasadili o spravedlivé a mírové řešení současné situace. Zároveň prohlašujeme, že jsme připravení pomáhat jakýmkoliv případným obětem.

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.

Naděje se vrátí. Nová píseň Davida Deyla pomůže rodinám zasaženým pandemií

Naděje se vrátí. Nová píseň Davida Deyla pomůže rodinám zasaženým pandemií

Už více než rok žijeme s pandemií nemoci covid-19, která významně ovlivnila životy milionů lidí v České republice i po celém světě a způsobila řadu citelných omezení v našich pracovních i společenských aktivitách. Na pomoc těm, kteří přišli o někoho blízkého nebo se dostali kvůli pandemii do vážné situace, vyhlásila Charita sbírku Naděje se vrátí. Středobodem této dobročinné akce je stejnojmenná píseň a videoklip zpěváka Davida Deyla.

Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!

Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!

Říkají mu Daránek. Jméno dostal podle darů, kterými pomáhá dětem. Je symbolem bezpečí domova, potřebné péče i rovných příležitostí na startu do života. Připojte se k velikonoční vlně dobrých skutků a podpořte jeho poslání, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Charita Česká republika spouští výzvu pomoci s názvem Daránek dětem. Její výtěžek pomůže těm nejpotřebnějším: dětem, kterým v Česku hrozí sociální vyloučení.

Obchůdek

Nízkoprahové centrum

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás