Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Židle sv. Mikuláše

Logo - česká verze (1)b

Služba je spolufinancována Středočeským krajem

 

Místo poskytování

Adresa: NDC Židle sv. Mikuláše, Tyršova 696, 288 02, Nymburk

kontakty:

Mgr. Karolína Brabcová - vedoucí NDC, sociální pracovnice

733 741 078, charita.nymburk@centrum.cz

Simona Jílková - pracovnice v sociálních službách

735 708 880

Drahoslava Pužmanová - kontaktní pracovnice

735 708 882

 

Provozní doba NDC

po - pá 8:00-15:00, sprcha po-čt 8:00-15:00

výdej potravinových balíčků pro klienty NDC - pátek 9:30-12:00

 

Poslání

Poslání Židle sv. Mikuláše je poskytovat ambulantní služby osobám bez přístřeší, které se z různých příčin ocitli v nepříznivé životní situaci, nabízet jim pomoc a podporu a to prostřednictvím sociální poradenství, zajištění základních podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy a ošacení.

Cíl

Zajistit základní životní potřeby cílové skupiny nejen v případě nepříznivých klimatických podmínek.

Dílčí cíle

1) zvýšit dostupnost základního sociálního poradenství pro osoby bez přístřeší a urychlit tak řešení jejich nepříznivé sociální situace,

2) snížení zdravotních rizik osob bez přístřeší,

3) podchytit osoby, které se zdráhají navázat spolupráci s odborem sociálních věcí a jinými poskytovateli soc. služeb,

4) snižovat rizika z pobytu osob bez přístřeší na veřejných místech.

Cílová skupina

osoby bez přístřeší z Nymburka a okolí starší 18 let

Základní služby

sociální poradenství

kontaktní práce, poskytování informací

odkaz a zprostředkování kontaktu s návaznými službami (neziskové organizace, úřad práce, sociální odbor, lékař …)

zajištění podmínek pro osobní hygienu (sprcha, toaleta, ručník, hygienické potřeby)

pomoc při zajištění stravy

sociální šatník

pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Služby jsou poskytovány zdarma

principy: potřebnost, dostupnost a otevřenost, individuální přístup, spolupráce

kapacita služby: 6 osob v jeden okamžik

 

práva klientů NDC:

1) Využívat službu v souladu s pravidly

2) Kontakt s pracovníkem

3) Možnost nesdělovat své osobní údaje (vystupovat anonymně)

4) Stěžovat si

5) Právo na rovný a respektující přístup ze strany pracovníků

 

pravidla NDC:

jednání s respektem k pracovníkům, ohleduplnost k ostatním návštěvníkům a vybavení centra, zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo drog

 

FEAD - program pomoci nejchudším obyvatelům

Program je realizován ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha. Pro získání pomoci je potřeba doložit nepříznivou životní situaci podpořené osoby, a to prostřednictvím potvrzení o příjmu dávek pomoci v hmotné nouzi vydaném úřadem práce, nebo jiným potvrzením od neziskové organizace/sociálního odboru městského úřadu/další instituce dokládající nepříznivou životní situaci podpořené osoby.

cílová skupina

rodiny a jednotlivci starší 18 let žijící na hranici chudoby

činnost

Pomoc je realizována prostřednictvím balíčků se základními potravinami a drogerií, a to jedenkrát za měsíc. Výdej balíčků probíhá oproti potvrzení nepříznivé životní situace příjemce pomoci. V čase po, st, pá od 9:30 do 12:00. Příjemce pomoci může v rámci programu čerpat i oblečení za výhodnou cenu.

 

A to na jedno potvrzení:

10 ks oblečení zdarma pro každé dítě do 15 let

5 ks oblečení za 25,- (1 ks/5,-) pro osoby starší 15 let

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás