Nízkoprahové denní centrum
pro lidi bez přístřeší

 

Služba je poskytována bez úhrady.

 

Nízkoprahové denní centrum poskytuje služby sociální prevence.
Poskytováním všech našich služeb se snažíme pomoci klientovi vrátit se do běžného života.
Plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb.


Klienti mají k dispozici hlavně sprchu, WC, ošacení, potraviny.

tel. 735 708 882